Miško tvarkymo planų rengimas

Miško tvarkymo planai – tai tikslinga investicija į miško valdą, didinanti konkretaus miško vertę. Ilgametę darbo patirtį turintys specialistai parengs miško tvarkymo ūkinių priemonių planus, apibrėždami efektyviausias miško tvarkymo priemones: kirtimus (trako kirtimai, krūmų kirtimai, rekonstrukciniai kirtimai), jaunuolynų ugdymą, miško sodinimą, paramą savaiminiam miško atžėlimui ir t. t.

Tinkamai parengti planai užtikrina efektyvią miško valdos priežiūrą ir gerina miško būklę. Miško tvarkymo planų rengimas paremtas būtinų darbų intensyvumo įvertinimu. Planas apibrėžia trumpalaikius ir ilgalaikius miško tvarkymo tikslus ir numato efektyviausias priemones jų įgyvendinimui. Parengtas planas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir gamtosauginius reikalavimus.

  • Profesionalios specialistų konsultacijos.
  • Efektyviausių miško tvarkymo priemonių numatymas.
  • Teisės aktus atitinkantys planai.
  • Operatyvus darbas.

Susisiekite su mumis