Miško želdinimo projektų rengimas

Rengiame miško želdinimo projektus ES paramai gauti. Ilgametę darbo patirtį turintys specialistai suteiks profesionalią konsultaciją visais miško želdinimo klausimais, parengs ir pilnai įgyvendins miško želdinimo projektus.

Miško želdinimo projektai – tai tikslinga investicija į miško valdą, didinanti žemės vertės kainą ir formuojanti estetiškai patrauklią aplinką. Teikiame pirminio apželdinimo paslaugas, skirtas ES paramai gauti. Rengiame projektus ir atliekame jų įgyvendinimo darbus.

  • Miško želdinimo projektų rengimas ir visos apželdinimo paslaugos.
  • Stichinių nelaimių (vėtros ar gaisro) pažeistų miškų atkūrimas su ES parama.
  • Baltalksnynų rekonstrukcija su ES parama.
  • Apleistų žemių apželdinimas mišku su ES parama.
  • Paruošime projektą ir užpildysime paraiškas paramos gavimui.
  • Paruošime žemę sodinimui.
  • Pasiūlysime sodinukus ir pasodinsime mišką.

Susisiekite su mumis